Najnižšie je pokora a najvyššie láska, tieto dve sú najdôležitejšie. sv. páter Pio

Modlitby chorých a za chorých

Published in

Modlitba za chorých

Môj Bože, tento chorý, ktorý je pred Tebou, Ťa prišiel prosiť o to, čo sa mu javí ako najdôležitejšie: to, čo si praje a považuje pre seba za najdôležitejšie.

Ty však, Pane, vlož mu do srdca tieto slová: "Dôležité je, aby bola zdravá duša!" Pane, vo všetkom nech sa naplní Tvoja svätá vôľa! Ak chceš, nech sa uzdraví. Ak je to však Tvoja svätá vôľa, potom nech nesie ďalej svoj kríž.

Prosím Ťa aj za nás, ktorí sa modlíme: "Očisti naše srdcia, aby sme boli hodní toho, aby si skrze nás rozdával svoje sväté milosti." Ochraňuj tohto chorého a uľahčuj mu bolesti. Nech sa na ňom naplní Tvoja svätá vôľa a nech sa v ňom prejaví Tvoja Božská láska. (3x Sláva Otcu)

Modlitby chorého

Nebeský Otče, hľa, ochorel som. Ešte sa mi nepodarilo prijať aj tieto dni z tvojej ruky. Pomôž mi nájsť uspokojenie pre moje netrpezlivé srdce a spoznať, že mi chceš darovať čas ticha. Môžem sa zamyslieť nad sebou a pýtať sa, čo so mnou. Chcem ti byť za to vďačný. Vezmi ma, Pane, do svojich rúk a ukáž mi môj svet a ľudí, s ktorými žijem, ako to vidíš ty. Ukáž mi, čo mám zmeniť a čo trpezlivejšie a ochotnejšie znášať. Ukáž mi, v čom väzí nepokoj môjho srdca a pomáhaj mi, aby som ho premohol. Nauč ma, že všetko, čo na mňa zošleš, môže pomáhať svetu, ak to prijmem podľa tvojej vôle. Daj, aby môj život stal sa znamením nádeje pre príchod tvojho kráľovstva, ktoré sa už teraz a tu začína. Daj, nech všetko, čo mi pošleš, príjemné i bolestné, prijmem s láskou. Amen.