Najnižšie je pokora a najvyššie láska, tieto dve sú najdôležitejšie. sv. páter Pio

Prečo prichádzajú depresie a smútok?

Published in

Rád by som vám znovu ponúkol niekoľko podnetov na zamyslenie podľa témy, ktorú často spomína sv. Otec Benedikt XVI. Ide o koreň depresií a smútku. Myslím že to bolo počas leta, kedy som mal možnosť prečítať si niečo z časopisu Risurrezione, ktorý vydáva komunita Cenacolo, kde sa nachádzajú chlapci a dievčatá, ktorí majú závislosť na drogách alebo iný podobný problém. Veľmi ma vtedy oslovila jedna myšlienka, ktorá bola napísaná vo svedectve jedného z týchto mladých ľudí: treba sa oslobodiť od otroctva egoizmu a žiť pre lásku. Vtedy som si uvedomil aká veľká je to pravda aj v mojom prípade. Ako veľmi všetci trpíme touto závislosťou na egoizme. Veď keď si len zoberieme také bežné veci dneška: ak sa niekde nedá úplatok, málo možno vybaviť. Starší ľudia sú odsúvaní nabok, vlastné deti ich dajú do domova dôchodcov a prídu navštíviť zväčša vtedy, keď dostanú dôchodok. V práci manažér pre to, aby dosiahol postup alebo vyšší plat urobí všetko, tlačí na svojich podriadených, často v nadčasoch, v zlých pracovných podmienkach. Pre väčšie bohatstvo sa vykorisťujú ľudia. Všetko toto môžeme vidieť a zažívať každý deň. Ale predsa, život môže byť aj iný. Ako hovorí český kňaz a exercitátor Vojtech Kodet, aj katolíci, aj kresťania môžu prepadnúť tomu, že takúto mentality sily a egoizmu prenesú do svojho života a prijmú ju za svoju. Môžem povedať, že to vôbec nie je jednoduché a skutočne s tým každý deň človek musí bojovať. Vidiac všetku túto zlobu sveta sa nám často môže stať, že sme znechutení a nemáme silu.

Riešením všetkého je láska. Nie je to iba lacná odpoveď alebo fráza. Väčšinou sa povie láska, ale nevieme presne, čo si pod tým predstaviť. Láska totižto je rozdávanie sa seba, je to obeta, často v utrpení. Dnes sa už o utrpení nechce vôbec počuť. To je heslo súčasnej mentality. Ale to je zásadná chyba, pretože táto mentalita vedie ku depresiám a smútkom, ak ju človek príjme za svoju. Práve krízy, ktoré musí človek prekonať, ho vedú ďalej a posunú ďalej, bližšie k Bohu. Zo Svätého Písma vieme, že Boh chce od nás lásku, aby sme sa vzdávali samých seba, aby sme si nachádzali čas na modlitbu, aby sme videli ľudí okolo seba a ich potreby, aby sme neboli uzatvorení vo svojom egoizme. Rozdávanie seba samého je kľúčom ku šťastiu.

Preto všetkým, ktorí budú čítať tento článok prajem, aby nabrali odvahu a nebáli sa žiť lásku, nebáli sa ísť proti prúdu dnešnej mentality egoizmu. Raz príde deň, keď každý z nás bude musieť zúčtovať pred Božím súdom svoj život. Vtedy budeme súdení nie podľa sily, nie podľa postov, nie podľa konta, auta, domu, ale budeme súdení podľa lásky – ako to hovorí sv. Ján z Kríža. Povzbuďme sa tým a pozerajme na kríž, hlavne v ťažkých momentoch, aby sme sa mohli naučiť, čo znamená láska. To všetkým prajem a v modlitbe každý štvrtok si to spoločne môžeme vyprosovať (ako sme to uviedli v článku o spoločnej modlitbe vo štvrtky, pre všetkých, ktorí by sa k tejto iniciatíve chceli pripojiť).