Najnižšie je pokora a najvyššie láska, tieto dve sú najdôležitejšie. sv. páter Pio

Sila modlitby sv. ruženca a získanie odpustkov pri tejto modlitbe

Published in

Nachádzame sa v mesiaci októbri, ktorý je ružencovým mesiacom. V tomto mesiaci slávime aj sviatok ružencovej Panny Márie. Vo Fatime sa ona sama predstavila ako ružencová, nazývame ju Kráľovnou svätého ruženca. 7. októbra slávime spomienku Ružencovej Panny Márie.

Pôvod sviatku Ružencovej Panny Márie treba hľadať v 16. storočí. Vtedy ohrozovali Európu mohamedánski Turci. Rozhodujúca bitka sa odohrala 7. októbra 1571 na mori pri Lepante. Katolícke vojsko pod vedením Dona Juana d`Austria odvrátilo útok divých a odhodlaných Turkov. Vtedajší pápež sv. Pius V. vyzýval celý katolícky svet na modlitby ruženca. Sám sa spolu s kardinálmi a Božím ľudom zhromaždili v bazilike Santa Maria Maggiore v Ríme, kde sa spolu modlili za víťazstvo. Neskôr počas dňa pápež zrazu vstal a vyzval všetkých, aby sa poďakovali za víťazstvo. Správa o víťazstve prišla, samozrejme, až neskôr. Vtedy sa rozozvučali zvony v Ríme na poďakovanie za odvrátenie nebezpečenstva. Pápež nariadil každoročne sláviť 7. október ako spomienku na Pannu Máriu Ružencovú.

Ján Pavol II. hovorí: „Ruženec je moja najobľúbenejšia modlitba“.

Svätý páter Pio je veľmi dobre známy, ako sa každý deň modlil niekoľko desiatok ružencov ( do ktorých si pridával viac modlitieb, aby pomohol viacerým hriešnikom a dušiam v očistci). Hovorieval: „Modlitba je najväčšia zbraň, ktorú máme“.

Don Gabriel Amorth (svetoznámy svojou službou exorcistu) spomína, ako mu diabol pri jednom exorcizme pod donútením Božej moci povedal, že každý Zdravas je pre neho ako kladivom po hlave. Preto sa všade a za všetkých okolností bude usilovať zničiť a zosmiešniť túto modlitbu.

Ján Pavol II. vyzýval všetkých, aby sa horlivo modlili sv. ruženec, kdekoľvek sa nachádzajú: doma, na ceste v autobuse. Vyzýval všetkých: „Nebojte sa ísť proti prúdu a byť svedkami“.

Ruženec je podľa tradície darom z neba. V Pompejách ukázala Matka Božia blahoslavenému Bartolovi Longovi ako odovzdáva ruženec sv. Dominikovi a sv. Kataríne Sienskej. Tento obraz je dnes zvlášť uctievaný.

Ján Pavol II. vyslovil želanie, aby sa v každej rodine modlili jej členovia spolu ruženec.

Preto všetkým farníkom prajeme, aby sa túto modlitbu denne modlili, pretože tak môžeme pomôcť svojej duši aj dušiam našich blízkych. Bl. Alanovi Matka Božia vyjavila, že po sv. omši je jej táto modlitba najmilšia.

Zvlášť vás pozývame na modlitbu sv. ruženca pred svätými omšami v našich kostoloch, a tak isto každý štvrtok večer tam, kde sa každý nachádzame (Pozri článok spoločnej modlitbe za telesné i duchovné potreby vo štvrtky.)

Úplné odpustky môžu získať tí, čo sa modlia ruženec v kostole, v kaplnke alebo rodine, v rehoľnom spoločenstve alebo nábožnom združení. Na získanie odpustkov sa stanovuje: 1. Stačí štvrtina celého ruženca, čiže päť desiatkov, 2. k modlitbe treba pridať nábožné rozjímanie o tajomstvách, 3. pri verejnom recitovaní treba vysloviť tajomstvá podľa zaužívaného zvyku. (Pozri aj článok čo odpustky znamenajú.)