Najnižšie je pokora a najvyššie láska, tieto dve sú najdôležitejšie. sv. páter Pio

Akcie

Stretnutie Mariánskych hnutí - Púť

Published in

Ave Maria,

Sv. otec František zvoláva stretnutie všetkých Mariánskych hnutí sveta na deň 12.-13.10.2013 do Ríma, na ktorom sa uskutoční zasvtenie sveta Fatimskej P.Márii. Pri tejto príležitosti bude z Fatimy privezená Fatimská socha Panny Márie.
Cestovná kancelária Stella Maris v spolupráci s našim Institutom organizuje na toto stretnutie púť, na ktorú Vás srdečne pozývame.
Informácie a presný program púte Vám zasielame v prílohe . Uverejnené sú aj na našej stránke www.maria.sk.

Presné informácie podá a prihlášky prijíma CK Stella Maris.

Uchalova Marta za INSPM Košice


Svätobarborská výročná púť 2012

Published in


nie je


nie je


nie je


nie je


nie je


nie je


nie je


nie je


nie je


nie je


nie je


nie je


nie je
Syndikovať obsah