Kontakt

Farár: Milan Sova
Kaplán: Ivan Slepčan

Rímskokatolícka Cirkev
Farnosť sv. Štefana, kráľa
nám. sv. Trojice 3, 90031 Stupava

Úradné hodiny

PONDELOK: 16:00 – 17:00
UTOROK:      16:00 – 17:00
ŠTVRTOK:    16:00 – 17:00

Je možné stretnúť sa aj v inom termíne, po dohode telefonicky alebo emailom.

Farský úrad

02/65934448

0910 632 222

stupava@ba.ecclesia.sk