Sviatosť birmovania

Sviatosť birmovania bude najbližšie vysluhovaná v našej farnosti na jar 2021 pre žiakov 8. ročníka a starších.
Prihlášky treba odovzdať do 30. júna 2020.

prihláška-na-birmovku