Stupaváčik

Stupaváčik je detské spoločenstvo vo farnosti Stupava. Cieľom Stupaváčika je zmysluplne tráviť s deťmi čas.

Stupaváčik je určený pre deti vo veku 6 – 15 rokov.
Stretávame* sa pravidelne v PIATKY o 16:30 hod. v pastoračnom centre.
Po stretkách sa následne zúčastňujeme sv. omší.

Tieto stretnutia majú okrem zábavného charakteru i duchovný rozmer.
Popri pravidelných piatkových aktivitách, máme počas roka aj “mimopravidelné” aktivity, ako
adventné dielne, jasličkové pobožnosti, výlety a letné tábory.

Sme spoločenstvo, do ktorého kedykoľvek radi privítame nových členov 🙂

* Vzhľadom na aktuálnu ‘Corona’ situáciu sa naše stretká nekonajú.