Autor: admin_stupava

Stavba Kaplnky

Read more

Organový koncert

Read more

Spevácky Koncert

Read more

Sviatosť birmovania

Read more

Dve Percentá

Občianske združenie Rodičia deťom Stupavy, ktoré združuje rodičov našej farnosti, sa opäť uchádza o 2 percentá z daní. Finančné prostriedky budú použité na obnovu pastoračného centra a na podporu pastoračných aktivít vo farnosti. Formuláre na poskytnutie dvoch percent z daní sú k dispozícii aj na stolíku v kostole.

Read more